Blog

Hvad er ambulant misbrugsbehandling?

Ambulant misbrugsbehandling vil sige at man bliver behandlet for sit misbrug mens man bor hjemme og lever sit normale liv. Det medfører at behandlingen ligger på tider der ikke forstyrrer arbejds- eller studieliv, og kan foregå uden at andre behøver kende til misbruget. 

Hvad betyder ambulant?

Ordet ambulant kommer af det latinske ambulare, som betyder at gå omkring. Modsætningen til ambulant behandling er indlæggelse på fx. et døgnopholdssted, eller dagbehandling som beskrives senere i teksten. Behandling af et misbrug medfører sjældent indlæggelse, men der er dog flere muligheder for misbrugsbehandling end blot den ambulante. 

Hvad består ambulant misbrugsbehandling af?

Ambulant behandling mod misbrug indebærer et gruppeforløb, hvor man lærer sig selv og sit misbrug bedre at kende. Man støttes af professionelle behandlere som ved nøjagtigt hvad det vil sige at være misbruger, og som behandler mennesker med respekt og omsorg.
For mange med et misbrug er det ambulante gruppeforløb nok til at komme fri af afhængigheden, og det ubehag der følger med at være misbruger. 

Kan man blive afruset ambulant?

Ambulant afrusning er muligt og foregår trygt med professionelle behandlere og eventuel medicinsk bistand. Bistanden består typisk af præparater som passer til bivirkningerne af at slippe stofferne. Hvordan afrusningen kommer til at foregå afhænger af hvilket afhængighedsskabende stof der misbruges og hvad man aftaler med sin behandler. 

Terapi under ambulant behandling

Når man deltager i et ambulant gruppeforløb kan man måske føle behov for en eller flere samtaler med behandlerne alene. Derfor er det en god ide at vælge et misbrugsbehandlingssteder som tilbyder tilkøb af individuel terapi. På den måde kan man bevare den samlede misbrugsindsats på et sted, og trække på alle de faggrupper der tilbydes. Det er slet ikke alle der benytter sig af denne mulighed men det er rart at vide den er der, så man ikke går og spekulerer på om gruppeterapien er nok. 

Hvad nu hvis ambulant behandling ikke er nok?

Når du indgår en aftale om et behandlingsforløb vil du bliver grundigt undersøgt, og tilbudt den bedst tænkelige behandling. Langt de fleste tilbydes ambulant behandling og opnår stor succes med denne, men nogle har brug for et mere intensivt forløb. Skulle det mod forventning ske at den ambulante behandling ikke er tilstrækkelig, er det muligt at komme i dagbehandling. Under dagbehandling bor man stadig hjemme men er i behandling fem dage om ugen, hvor man spiser og opholder sig på behandlingsstedet i dagtimerne. Et dagbehandlingsforløb indebærer terapi, gruppeforløb, workshops med mere, og er altså et mere intensivt forløb over flere måneder.

110 thoughts on “Hvad er ambulant misbrugsbehandling?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *