Blog

Brug varmen fra jorden til at opvarme huset

Fra politisk side er der et ønske om, at flere virksomheder såvel som private skal over på grøn energi. Men kan det svare sig, og hvad koster det? Vi tager et kig på det.

Investering i fremtiden

Et jordvarmeanlæg til et hus på 130 kvadratmeter koster mellem 100.000 og 200.000kr i indkøb og installering. Det er betydeligt mere end startomkostningerne til et fyr uanset hvilket fyr, det drejer sig om. Man skal betragte etableringen af et jordvarmeanlæg som en investering. Der falder et beløb til betaling her og nu, og så kommer afkastet efterhånden. Mange kan skære mellem 50 og 60% af deres normale varmeregning med jordvarme, særligt hvis man før har varmet sit hus op med olie eller el.

Der er naturligvis nogle forhold, man skal holde sig for øje, inden man vælger at anskaffe sig et jordvarmeanlæg.

  • Det kører på strøm. Det vil sige, pumpen, som driver anlægget, kører på el, så man er afhængig af strøm og dermed prisen på strøm.
  • Det område, hvor slangen ligger gravet ned i græsplænen, skal helst ikke være dækket af noget. Det er let nok at sørge for her og nu, men om 20 år skal man stadig huske det.
  • En forudsætning for, at jordvarmeanlæg er rentabelt, er, at huset skal være godt isoleret, ellers forsvinder varmen for let ud igen.

Nogle mennesker har interesse i jordvarme ud fra en tankegang om at være uafhængig. Her bliver man uafhængig af de fossile brændstoffer og dermed prisudviklingen på disse. Det, mange vælger at gøre i forbindelse med etablering af jordvarme, er at anskaffe sig et solcelleanlæg ved samme lejlighed. På den måde kan man selv producere den strøm, der skal til for at drive pumpen, og så bliver man også uafhængig af tilførsel af strøm udefra.

De energirigtige huse

Der er ingen tvivl om, at man i fremtiden vil få et endnu større fokus på grønne løsninger. Dette vil betyde stigende afgifter på alt det knap så miljøvenlige og stærkt CO2-udledende såsom benzinbiler, oliefyr, brændeovne med videre. Dermed bliver det attraktivt at undersøge alternative kilder til strøm og varme, og her er jordvarme blot et eksempel.

Mange boligkøbere i dag er allerede opmærksomme på dette, da de godt ved, at et hus med elvarme koster spidsen af en jetjager at varme op og benytter sig af dette til at få et nedslag i prisen. På den måde stiger priserne på de energirigtige huse med jordvarme, varmepumpe og solceller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *